07-06-2016 r. Wersja do wydruku  

INFORMACJA

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZCY SAMORZDU

MIESZKACW DOLSKA

POWIADAMIA MIESZKACW DOLSKA

e zgodnie z par. 9 ust. 1 pkt. 1 statutu zwouje

ZEBRANIE OGLNE SAMORZDU MIESZKACW DOLSKA

 

 

ZEBRANIE OGLNE SAMORZDU MIESZKACW DOLSKA ODBDZIE SI W DNIU 24 CZERWCA 2016 r. O GODZ. 19.oo / pitek / w sali widowiskowej UMiG Dolsk pl. Wyzwolenia 4

 

 

W razie braku quorum, ZEBRANIE OGLNE odbdzie si

w ustalonym przez SAMORZD MIESZKACW DOLSKA II terminie tj.:

24-06-2016 godz. 19.30 zgodnie z par 11 ust 2 statutu

 

 

PORZDEK OBRAD

ZEBRANIA OGLNEGO SAMORZDU MIESZKACW DOLSKA

 

 

1.                 Otwarcie Zebrania Oglnego Samorzdu Mieszkacw Dolska.

2.                 Wybr przewodniczcego obrad.

3.                 Wybr protoklanta.

4.                 Wybr komisji:

a) skrutacyjnej

5.                 Przedstawienie i zatwierdzenie porzdku obrad.

6.                 Stwierdzenie prawomocnoci Zebrania Oglnego Samorzdu Mieszkacw Dolska.

7.                 Sprawozdanie Przewodniczcego Samorzdu Mieszkacw Dolska z dziaalnoci Samorzdu Mieszkacw Dolska w 2015 roku.

8.                 Przedstawienie realizacji programu dziaania i aktualnego wydatkowania przyznanych Samorzdowi Mieszkacw Dolska rodkw finansowych na 2016 rok.

9.                 Przedstawienie propozycji zmian w programie dziaania Samorzdu Mieszkacw Dolska na 2016 r i sposobie wydatkowania przyznanych Samorzdowi Mieszkacw Dolska rodkw finansowych na 2016 rok.

10.             Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczcego i programem Samorzdu Mieszkacw Dolska na 2016 rok.

11.             Podjcie uchwa w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Przewodniczcego Samorzdu Mieszkacw Dolska

b) zatwierdzenia zmian w programie dziaania Samorzdu Mieszkacw Dolska na 2016 rok i zmian w sposobie wydatkowania przyznanych Samorzdowi Mieszkacw Dolska rodkw finansowych na 2016 rok

12.             Wolne gosy i wnioski.

13.             Zamknicie obrad Zebrania Oglnego Samorzdu Mieszkacw Dolska.

 

 

Z UWAGI NA WANO OMAWIANYCH SPRAW PROSZ O NIEZAWODNE i PUNKTUALNE PRZYBYCIE

 

 

PRZEWODNICZCY SAMORZDU MIESZKACW DOLSKA

PIOTR BUGAA

 


.: Powrt :.
Wszelkie prawa zastrzeone  © 2006 - Urzd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plikw cookies.       Wicej informacji znajdziesz w Polityce Prywatnoci.