01-08-2016 r. Wersja do wydruku  

WYPRAWKA SZKOLNA 2016

 

 

 

 

 

 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, w terminie ustalonym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk nr 40/16 tj. do dnia 9 września 2016 roku.

 

Programem pomocy objęci są uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.