18-10-2017 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXVII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku o godz. 1100 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV, XXXV i XXXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.     Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.     Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2016.

7.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dolsk w roku szkolnym 2016/2017.

8.     Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Dolsk;

b)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok;

c)     w sprawie opłaty targowej;

d)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

e)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

f)      w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Dolsku w drodze przetargu;

g)    w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Lipówce w drodze przetargu;

h)    w sprawie przekazania majątku jednostce organizacyjnej gminy;

i)      w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2018 rok.

9.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.