29-07-2019 r. Wersja do wydruku  

Projekt „GraduatON”

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

1.     Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;

2.     Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

3.     Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

 

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

1.     Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;

2.     Wsparcie psychologa/coach’a kariery;

3.     Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

a)    Autoprezentacja

b)    Organizacja czasu pracy

c)     Cele, reguły, konsekwencje

d)    Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole

e)    Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

4.     Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników

5.     Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;

6.     Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)

7.     Wsparcie opiekunów stażowych.

 

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

1.     profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

2.     wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

3.     ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;

4.     materiałów szkoleniowych;

5.     wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

6.     zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;

7.     dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

 

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.