29-07-2019 r. Wersja do wydruku  

Stypendia dla uczniw szczeglnie uzdolnionych

 

 

 

 

 

 

W dniu 25 lipca 2019 roku w sali widowiskowej w Dolsku miaa miejsce doniosa uroczysto. Ju po raz sidmy uczniom szk podstawowych, oddziaw gimnazjalnych oraz szk ponadgimnazjalnych za szczeglne osignicia naukowe, artystyczne i sportowe przyznane zostay stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. Zgodnie z treci Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniw stypendium ma motywowa do cigego pogbiania wiedzy oraz rozwijania swoich talentw i umiejtnoci. Stypendium otrzymali:

a)    Grzegorz Maczak - ucze klasy VIII Szkoy Podstawowej im. Gen. Dezyderego Chapowskiego w Bodzyniewie,

b)    Przemysaw Naganowski - ucze klasy VIII Szkoy Podstawowej im. Generaa Dezyderego Chapowskiego w Bodzyniewie,

c)     Karolina Troszczyska - uczennica klasy VIII Szkoy Podstawowej im. Generaa Dezyderego Chapowskiego w Bodzyniewie,

d)    Przemysaw Drodziski - ucze klasy VIII Szkoy Podstawowej im. Janusza Kusociskiego w Dolsku,

e)    Kacper Gmerek - ucze klasy IV Szkoy Podstawowej im. Janusza Kusociskiego w Dolsku,

f)      Eliza Krlak - uczennica klasy VII Szkoy Podstawowej im. Janusza Kusociskiego w Dolsku,

g)    Micha Pilarczyk - ucze klasy V Szkoy Podstawowej im. Janusza Kusociskiego w Dolsku,

h)    Piotr Patun - ucze klasy V Szkoy Podstawowej im. Janusza Kusociskiego w Dolsku,

i)      Bartosz Szymaniak - ucze klasy V Szkoy Podstawowej im. Janusza Kusociskiego w Dolsku,

j)      Wiktoria Michalak - uczennica klasy VII Szkoy Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masowie,

k)    Julia Zyffert - uczennica klasy VII Szkoy Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masowie,

l)      Kacper Binek - ucze klasy III oddziau gimnazjum w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusociskiego w Dolsku,

m)  Bartosz Drodziski - ucze klasy III oddziau gimnazjum w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusociskiego w Dolsku,

n)    Klaudia Jakubczak – uczennica klasy I Liceum Oglnoksztaccego im. Generaa Jzefa Wybickiego w remie,

o)    Alicja Krawczyk - uczennica klasy I Liceum Oglnoksztaccego im. Generaa Jzefa Wybickiego w remie,

p)    Agata Nowak - uczennica klasy IV Zespou Szk Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w remie.

 

By mc ubiega si o stypendium ucze musi speni przynajmniej jedno z kryteriw zapisanych w Uchwale Nr XLIII/275/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu okrelajcego zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dla uczniw szczeglnie uzdolnionych:

a)    osign redni ocen nie nisz ni 5,5 w szkole podstawowej w klasach IV-VI lub 5,3 w klasach VII i VIII szkoy podstawowej oraz w oddziaach gimnazjalnych, a redni 5,2 w szkole ponadgimnazjalnej,

b)    by laureatem wojewdzkiego konkursu lub olimpiady przedmiotowej,

c)     zdoby I, II, lub III miejsce w przegldach artystycznych na szczeblu wojewdzkim,

d)    zdoby I-X miejsce w przegldach artystycznych na szczeblu krajowym lub midzynarodowym.

 

Podczas spotkania, Pani Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk – Barbara Wierzbiska wrczya take, przyznane na mocy Uchway Nr XLVII/299/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie okrelenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokoci stypendiw sportowych, sze stypendiw sportowych. Otrzymali je:

a)    Jakub Furmanowski – zawodnik uprawiajcy Taekwondo ITF w Uczniowskim Klubie Sportowym Taekwondo Dolsk,

b)    Malwina Jarosiewicz - zawodniczka Akademii Taekwondo DRACHE w Lesznie, sekcja Taekwondo ITF,

c)     Zofia Kowalska – zawodniczka uprawiajca Taekwondo ITF w Uczniowskim Klubie Sportowym Taekwondo Dolsk,

d)    Bartosz Kwieciski – zawodnik Klubu Sportowego RAPID REM, sekcja Taekwondo Olimpijskie – WTF,

e)    Adrianna Mizgalska zawodniczka Klubu Sportowego RAPID REM, sekcja Taekwondo Olimpijskie – WTF,

f)      Jagoda Wojtkowska zawodniczka uprawiajca Taekwondo ITF w Uczniowskim Klubie Sportowym Taekwondo Dolsk.

 

Pani Burmistrz wrczajc stypendia gratulowaa wiedzy, osobistych zdolnoci, siy woli i systematycznej pracy kademu z wyrnionych uczniw i zawodnikw. By to take moment, by zoy wyrazy szacunku i uznania zaproszonym na spotkanie rodzicom.

 

W spotkaniu wzili udzia take dyrektorzy szk podstawowych, do ktrych uczszczaj wyrnieni uczniowie, Pan Jacek Woroch - Radny Rady Miasta i Gminy Dolsk bdcy jednoczenie Przewodniczcym Komisji Owiaty, Kultury i Sportu, Pomocy Spoecznej i Bezpieczestwa, Pani Radna Monika Gmerek czonek w/w komisji, Beata Ciachowska podinspektor ds. owiaty i dziaalnoci gospodarczej oraz Mirella Godawa -Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk, ktra prowadzia uroczysto wrczenia stypendiw.

 

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

Powiksz zdjcie

 

 

 

WANE!

Kliknij na dowolne zdjcie w celu jego powikszenia.


.: Powrt :.
Wszelkie prawa zastrzeone  © 2006 - Urzd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plikw cookies.       Wicej informacji znajdziesz w Polityce Prywatnoci.