20-01-2021 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXVIII Sesję

Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok,

b)    w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2021 rok,

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,

d)    w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowieczek.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

7.    Wolne głosy i wnioski.

8.    Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.