20-04-2021 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXX Sesję

Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2020.

6.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku,

b)    w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk w roku 2021,

c)     w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok,

d)    w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029,

e)    w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2021 roku”,

f)      w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miranowo”,

g)    w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Masłowie w drodze przetargu,

h)    w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Rusocinie w drodze przetargu.

7.    Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Wolne głosy i wnioski.

9.    Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.