GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów...


Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów...

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk.

 

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do dnia 31 sierpnia 2021 r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

 

Szczegółowe warunki i wymagane druki wniosków można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk (pokój nr 17) lub poniżej:

 

 

 

 

 

W przypadku ubiegania się o dotacje podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą należy dodatkowo dołączyć do wniosku poniższe załączniki:

 

-        Wzór informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z póź. zm.) >>> przejdź do ISAP

-        Wzór informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 810) >>> przejdź do ISAP

-        Oświadczenie o niepobieraniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie >>> pobierz WORD

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2021 r.
Opublikowano dnia 01-01-2021 r.