GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju...


Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego

 

 

 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w bieżącym roku odbywa się kolejna, XXII edycja Konkursu pn.„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

 

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko - wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu). W Konkursie mogą również brać udział organizacje (w tym organizacje pożytku publicznego), a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego oraz podległe ww. jednostkom samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy...

 

 

>>> SZCZEGÓŁY <<<

 
Opublikowano dnia 08-04-2021 r.