GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zamówienia publiczne: Przetarg


Zamówienia publiczne: Przetarg

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza przetarg nieograniczony (dostawy) na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dolsk, jej jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego”.

 

 

 
Opublikowano dnia 29-06-2021 r.