GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zgłaszanie popytu na grunty rolne położone na obszarze Gminy Dolsk...


Zgłaszanie popytu na grunty rolne położone na obszarze Gminy Dolsk przez miejscowych rolników indywidualnych

 

 

 

W związku z zadaniami ustawowymi realizowanymi przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w zakresie kształtowania ustroju rolnego, uprzejmie proszę o zgłaszanie zapotrzebowania na użytki rolne położone na terenie gminy Dolsk przez miejscowych rolników indywidualnych zamierzających powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne.

 

Zgodnie z powyższym, proszę o określenie rodzaju, klasy, a także powierzchni gruntów, którymi byliby Państwo zainteresowani:

 

1)   Grunty orne dobre kl. I-IIIa

2)   Grunty orne średnie kl. IIIb-IV

3)   Grunty orne słabe kl. V-VI

4)   Trwałe użytki zielone dobre kl. I-III

5)   Trwałe użytki zielone słabe kl. IV-VI

 

Celem gromadzenia powyższych informacji jest ustalenie poziomu popytu jaki występuje w gminie Dolsk i określenie hipotetycznej powierzchni jaką powinien dysponować KOWR, aby mógł w całości zaspokoić zapotrzebowanie na grunty rolne.

 

Powyższe informacje proszę przekazywać drogą elektroniczną na adres martyna.kmieciak@umig.dolsk.pl w terminie do 6 sierpnia 2021 r.
Opublikowano dnia 07-07-2021 r.